Thalia Marketing

Home

Marketingbureau met een brede aanpak, gespecialiseerd in essentiële klanten- en consumentenonderzoek met de modernste technieken, alsook pertinente marketingstrategieën en -positioneringen met een focus op de relevantie van uw business naar de klant.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze NIEUWSBRIEF

Consumer Research

Om de inzichten te verwerven gebruiken we enkele specifiek ontwikkelde onderzoeksmethoden alsook de meest moderne state of the art software.

Creatieve aanpak bij opzet en uitvoering van het traject  en analytische kennis bij onderzoek van de resultaten bij de medewerkers zorgt voor een inzichtelijk en bruikbaar resultaat.

Consumer Research

B2B

 • Dealer network & satisfaction surveys
 • Product perception tests
 • Market watching
 • Benchmark analysis
 • Customer journeys
 • Employee company performance
 • Supplier engagement session

B2C

 • Quantitative research (e-surveys, exit)
 • Qualitative research (consumer panels, focus groups, face to face, …)
 • Product testing
 • Consumer Journey
 • Consumer Diary Experience
 • Personae and Prototyping
 • Co-creation workshops
 • Client advicegroups
 • Online community groups

Insight Solutions

Onderzoek naar de mindset en leefwereld waarin de consument/klant  zich thuis voelt.

Alle facetten van het consumentengedrag worden onder de loep genomen: zowel psychologisch, economisch, marketingwise, communicatief, interactief drijfveren en de verwachtingen.

Doel is relaties en trends binnen de marktomgeving vaststellen en ondersteunen. 

Insight Solutions

B2B

 • Dealer network & statisfaction
 • Product perception
 • Market evolution
 • Competitors benchmark
 • Service evaluation
 • Image studies

B2C 

 • Brand perception
 • Product use
 • Consumer behavior and satisfaction
 • Mapping shopping profiles
 • Brand awareness
 • Brand scan

Marketing Strategies

Trade Business Marketing

Trade marketing zorgt voor een optimale wisselwerking tussen bedrijf-dealer-eindconsument zowel bij realisaties als op de plaats van verkoop. De strategie die we hiervoor aanwenden is tweeledig gericht naar de bedrijven aan de hand van o.a. business development, evaluation product & service portfolio, SWOT, modelling, performance indexen, alsook naar de consument. 

 

Consumer Marketing

Optimaliseren van high-impact strategieën en positioneringen binnen de consumer brand zodanig de toegevoegde waarde en waardecreatie van producten en diensten maximaal te implementeren en te laten renderen binnen de consumentenmarkt.

Marketing Strategies

Marketing Positioning

Een uitloper die ontstaat op basis van onze insights en strategieontwikkeling. We optimaliseren een lange termijn marketing positionering voor product branding of voor de onderneming zelf.

Een imago of identiteit creëren in de perceptie van de doelgroep, gebaseerd op een verdedigbaar concurrentievoordeel van de 5 P’s zodoende een onderscheidend vermogen te kunnen ontwikkelen bij de doelgroep.

 • Functioneel
 • Symbolisch
 • Ervaring gevende positonering
Marketing Positioning

Contact